PINM Basistraining

Deze training aan de hand van PINM methodiek wordt ingezet wanneer binnen een afdeling of  team familiebeleid geïmplementeerd wordt. De methodiek  is dan een concretisering van het familiebeleid in daadwerkelijke coaching en ondersteuning aan familie en naasten. Ook bestaat de mogelijkheid om de training te verbinden met actuele behandelthema’s zoals suicidepreventie of motiverende gesprekstechniek.

Cursus data 2023:

14-09-2023 van 13:00 tot 16:00 Bijeenkomst 1
28-09-2023 van 13:00 tot 16:00 Bijeenkomst 2
19-10-2023 van 13:00 tot 16:00 Bijeenkomst 3
16-11-2023 van 13:00 tot 16:00 Bijeenkomst 4

Lokatie: Zeist

De intervisies worden in overleg gepland.

Cursus data 2024:

17-01-2024 van 13:00 tot 17:00 Bijeenkomst 1
07-02-2024 van 13:00 tot 17:00 Bijeenkomst 2
28-02-2024 van 13:00 tot 17:00 Bijeenkomst 3
27-03-2024 van 13:00 tot 17:00 Bijeenkomst 4

Lokatie: Nader te bepalen

De intervisies worden in overleg gepland.
PINM Train de trainer

Na de train-de-trainer PINM is de trainer opgeleid om training te verzorgen in hun eigen werkomgeving. Zo wordt het leren coachen van familie en naasten breed toegankelijk binnen de GGZ. Het opleiden van trainers die direct in de hulpverlening en in teams werken is een goede manier gebleken om de ondersteuning aan familie en naasten verder uit te breiden in de praktijk.

Cursus data 2024:

18-01-2024 van 13:00 tot 17:00 Bijeenkomst 1
08-02-2024 van 13:00 tot 17:00 Bijeenkomst 2
29-02-2024 van 13:00 tot 17:00 Bijeenkomst 3
28-03-2024 van 13:00 tot 17:00 Bijeenkomst 4
18-04-2024 van 09:30 tot 17:00 Bijeenkomst 5

Lokatie: Nader te bepalen

Data 2e deel van de train-de-trainer en de intervisie worden in overleg gepland