PIMM Basistraining

Deze training aan de hand van PIMM interventie wordt ingezet wanneer binnen een afdeling of  team familiebeleid geïmplementeerd wordt. De methodiek  is dan een concretisering van het familiebeleid in daadwerkelijke coaching en ondersteuning aan familie en naasten. Ook bestaat de mogelijkheid om de training te verbinden met actuele behandelthema’s zoals suicidepreventie of motiverende gesprekstechniek.

Cursus data 2022:

22-09-2022 Bijeenkomst 1
06-10-2022 Bijeenkomst 2
20-10-2022 Bijeenkomst 3
17-11-2022 Bijeenkomst 4

Tijd: 13:30 - 16:30
Lokatie: Zeist

Data van de intervisie worden in overleg gepland
PIMM Train de trainer

Na de train-de-trainer PIMM is de trainer opgeleid om training te verzorgen in hun eigen werkomgeving. Zo wordt het leren coachen van familie en naasten breed toegankelijk binnen de GGZ. Het opleiden van trainers die direct in de hulpverlening en in teams werken is een goede manier gebleken om de ondersteuning aan familie en naasten verder uit te breiden in de praktijk.

Cursus data 2022:

29-11-2022 van 13:00 tot 16:30 Bijeenkomst 1
13-10-2022 van 13:00 tot 16:30 Bijeenkomst 2
03-11-2022 van 13:00 tot 16:30 Bijeenkomst 3
01-12-2022 van 13:00 tot 16:30 Bijeenkomst 4

12-01-2023 van 09:30 tot 16:30 Bijeenkomst 5

Lokatie: Zeist

Data 2e deel van de train-de-trainer en de intervisie worden in overleg gepland